Prin inregistrarea ONLINE la acest eveniment sunt de acord sa participa la cursurile de karate si sa respect masurile de siguranta stabilite de ORDIN pentru aprobarea regulamentelor privind condițiile necesar a fi respectate în vederea reluării competițiilor sportive organizate în aer liber sau în bazine acoperite ori aflate în aer liber precum și a activităților de pregătire sportivăîn spații închise, în bazine acoperite sau aflate în aer liber de către sportivii profesioniști, sportivii de performanțăși/sau legitimați .Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale politici, strategii și programe în domeniul sportului din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului nr. 1893.05.2020,luând în considerare prevederile art. 25 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art.43și al art.71 alin.(2) din Legea nr. 55/2020,

Pentru validare este necesara incarcarea COPIE CI