. Noţiuni introductive
Definirea principalilor termeni: tehnici de predare, metode de predare, procedee metodice, metodologia instuirii, strategia didactică
•  Tehnicile de predare
Tehnica (din fr. technique), reprezintă totalitatea metodelor şi procedeelor întrebuinţate în practicarea unei meserii, în executarea unei operaţii, a unei lucrări, etc.
Tehnicile specifice sportului se utilizează cu scopul:

- formării, consolidării sau perfecţionării priceperilor, deprinderilor, calităţilor motrice şi a indicilor morfo-funcţionali ai organismului;
- optimizării influenţelor exerciţiilor fizice, în acest scop utilizând aparatura de specialitate precum şi diferite mijloace şi tehnici de refacere a capacităţii de efort (tehnici yoga, tehnici de fizioterapie, diferite scheme de rehidratare, scheme de refacere).
Toate tehnicile utilizate sunt preluate, selectate, adaptate din punct de vedere pedagogic, metodic, psihologic şi biologic, cu respectarea particularităţilor de vârstă, sex, pregătire, condiţiilor materiale ale şcolii, condiţiilor geo-climatice, etc.